Hvis du ønsker oplysninger om sundhedsaftalen 2015-2018, kan du kontakte følgende:

Anders Kjærulff, direktør, Silkeborg Kommune, akj@silkeborg.dk

Dorthe Klith, kontorchef, Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland, dorthe.klith@stab.rm.dk

Sine Møller, KOSU-sekretariatet, ssim@aarhus.dk

Mads Venø Jessen, KOSU-sekretariatet, jmav@aarhus.dk

Linda Bonde Kirkegaard, KOSU-sekretariatet, libok@aarhus.dk

Jonna Holm Pedersen, KKR-sekretariatet, jhp@kl.dk

Helene Bech Rosenbrandt, Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland, helene.rosenbrandt@stab.rm.dk 

Randi Nedergaard-Hansen, Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland, randi.nedergaard.hansen@stab.rm.dk