Her kan du læse de indkomne høringssvar til høringsversionen af Sundhedsaftalen 2019-2023.

Region Midtjylland

 

Kommuner

Herning Kommune

Norddjurs Kommune

Silkeborg Kommune

Skive Kommune 

Syddjurs Kommune, Handicaprådet

Andre udvalg

 

Faglige organisationer

Tandlægeforeningen

Interesseorganisationer

Gigtforeningen

Regionsældrerådet i Region Midtjylland 

Uddannelsesinstitutioner

 

Øvrige