Styregruppen for alliancen om den nære psykiatri har kvalificeret og prioriteret i alliancegruppernes leverancer. Dette har udmøntet sig i 10 initiativer, der skal være med til at forbedre og sikre den mentale sundhed for børn og unge samt styrke indsatserne overfor voksne borgere med svær psykisk sygdom. Flere af indsatserne kobler sig til erfaringer fra eksisterende projekter samt initiativer i regi af regionens budgetforlig for 2019. Status er, at der er identificeret følgende initiativer:

 

Mental sundhed børn og unge

Fælles forpligtende forløb og handleplan mellem kommuner, almen praksis samt Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling

 

Den gode overgang mellem folkeskole og ungdomsuddannelse

 

Oplysning om social (mis)forståelse: ”Jeg er helt normal”

 

Trivselsvejledere på ungdomsuddannelser og folkeskoler

 

Udgående funktioner fra Børne- og Ungdomspsykiatrien (satspulje projekt)

 

 

Voksne borgere med svær psykisk sygdom

Én borger – ét fælles forløb

 

Tværsektorielt call-center (psykiatri og somatik)

 

Initiativer for de mest udsatte borgere

 

Udgående ambulante teams

 

 

Tværgående initiativer

IT og kommunikation på tværs

 

 

Tværsektoriel arbejdsgruppe vedr. forebyggelse og behandling af selvskadende adfærd