Tabel vedr. igangsættelse

 

 

Initiativ

Igangsættelse

Senest afrapportering

Mental sundhed hos børn og unge

1. Fælles forpligtende forløb og handleplan mellem kommuner, almen praksis og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)

1. april 2019

1. oktober 2019

2. Den gode overgang mellem folkeskole og ungdomsuddannelse

1. april 2019

1. oktober 2019

3. Oplysning om social (mis)forståelse: ”Jeg er helt normal”

 

Afklaring i foråret 2019

Afventer afklaring

4. Trivselsvejledere på ungdomsuddannelser og folkeskoler  – frivillige og professionelle - ung til ung

 

Forventet 1. september 2019

Forventet 1. december 2019

5. Udgående funktioner fra Børne- og Ungdomspsykiatrien (satspulje projekt)

 

Er sat i gang pr. 1/9 2018

Afsluttes 31/12 2021

Voksne borgere med svær psykisk sygdom

6. Én borger – én fælles løsning

1. april 2019

1. oktober 2019

7. Tværsektorielt call-center (psykiatri og somatik)

Opstart i foråret 2019 – kører i regi af arbejdet med fællesvisitationen

 

Afventer afklaring

8. Initiativer for de mest udsatte borgere

 

1. april 2019

1. oktober 2019

9. Udgående ambulante teams

 

Workshop afholdes i foråret 2019

 

Afventer afklaring efter workshop

Tværgående initiativer

 

10. IT og kommunikation på tværs

 

Opstart i foråret 2019

Forventes 3./4. kvartal 2019