Der er behov for at skabe bedre sammenhæng og en mere klar ansvarsfordeling mellem skoletilbud, PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), almen praksis og regional behandling for børn og unge, som er i psykisk mistrivsel.

 

Derfor har alliancen udarbejdet en model for ”Fælles forpligtende forløb og handleplan”, som har til formål at skabe:

  • Bedre sammenhæng og klar ansvarsfordeling i barnets forløb
  • Hurtigere og mere målrettet indsats til barn og familie
  • Én indgang til alle regionens kommuner for praktiserende læger, somatiske børne- og ungeafdelinger og Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling
  • Mulighed for at fagprofessionelle får adgang til sparring med andre fagprofessionelle herunder Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling
  • Mere kvalificerede henvisninger til Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling.

Afprøvning i Favrskov Kommune

I efteråret 2019 har en laboratoriegruppe med repræsentanter fra pårørende, kommuner, almen praksis, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling og somatiske Børn- og Ungeafdelinger arbejdet intensivt med at skabe en fælles model. Resultatet af laboratoriegruppens arbejde præsenteres i en rapport.

Modellen er skabt i et samarbejde mellem Midt-, Horsens-, Aarhus- og Randersklyngen.

Det videre arbejde med at afprøve og videreudvikle modellen sker i Favrskov Kommune, som samarbejder med Hinneruplægerne, Børne- og Ungdomspsykiatrien og Børne- og ungeafdelingen i Randers.

Afprøvningen af modellen foregår i første halvår af 2021.