Alliancen om den nære psykiatri har igangsat et initiativ om bedre forebyggelse og behandling af selvskadende adfærd.

Selvskadeinitiativet består af tre overordnede løsningselementer, som skal udvikles og afprøves over en toårig periode, fra januar 2021 til og med 2022. Løsningselementerne er resultatet af en tværsektoriel arbejdsgruppes anbefalinger til, hvordan der kan sikres en tidligere, bredere og mere systematisk indsats til unge og voksne med selvskadende adfærd. Alliancen om den nære psykiatri har inviteret klyngerne til at deltage i udviklings- og afprøvningsprojektet. Følgende klynger deltager:

  • Horsensklyngen: Regionshospitalet Horsens, Hedensted Kommune, Horsens Kommune, Odder Kommune og Skanderborg Kommune
  • Vestklyngen: Hospitalsenheden Vest, Herning Kommune, Holstebro Kommune, Ikast-Brande Kommune, Lemvig Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og Struer Kommune
  • Aarhusklyngen: Aarhus Universitetshospital, Aarhus Kommune og Samsø Kommune
  • Norddjurs Kommune deltager i samarbejde med Regionshospitalet Randers.

 

I alt deltager 13 kommuner og Region Midtjylland, repræsenteret med fire hospitaler, i udviklings- og afprøvningsprojektet.

Løsningselementerne

Anbefalingerne til en samlet indsats bestående af tre delelementer:

  1. Kommunale taskforces for selvskade
  2. Fælles funktioner mellem region og kommuner (evt. virtuelt baserede løsninger):
  1. Tilbud om tidlig afklaring og korte samtaleforløb (borgerrettet tilbud)
  2. Tværsektoriel kompetenceenhed om selvskade (målrettet fagpersoner)
  1. Selvskadeteams mellem kommuner og region for de sværest selvskadende patienter

 

Du kan læse mere om anbefalingerne og de enkelte delelementer, der afprøves i de kommende år, i afrapporteringen fra arbejdsgruppen.