Formålet er at skabe hurtig kontakt, forebygge indlæggelser og fremme tidlig udskrivelse. Initiativet skal bygge på eksisterende erfaringer med udgående ambulante teams med fokus på det tværsektorielle samarbejde mellem region, kommune og almen praksis.

Rammepapiret en del af udmøntningen af målet i sundhedsaftalen 2019-2023 om at sikre bedre sammenhængende patientforløb for voksne borgere med svær psykisk sygdom.

Fem principper for samarbejdet om de udgående teams udgør kernen i rammepapiret. Der er lagt op til, at selve udmøntningen af principperne aftales i det lokale klyngesamarbejde om de udgående teams. Til dette er udarbejdet et forslag til implementeringsovervejelser. Der gøres opmærksom på, at 2020 er afsat til testår, hvor man i klyngen får aftalt med hinanden, hvad der skal til for at udmønte principperne i løbet af 2020.

Rammepapiret er politisk godkendt i regionen og de 19 kommuner og er under implementering

Læs rammepapiret.

Se tillæg til rammepapiret med implementeringsovervejelser ift. udmøntning

 

Proces for udarbejdelse af rammepapiret

Udkast til rammepapir er udarbejdet af en tværsektoriel baggrundsgruppe.

Link til Procespapir for arbejdet.

 

Medlemmer i baggrundsgruppen:

Tina Ebler, Direktør, Psykiatri og Social (formand)

Anders Kjærulff, Direktør, Silkeborg Kommune (formand)

Dorthe Klith, Kontorchef, Sundhedsplanlægning i Region Midtjylland

Tanja Prlac Jessen, Regional Leder, Psykiatriens Hus i Aarhus

Jonas Martinussen, Sygeplejerske, Regionspsykiatrien Randers

Anette Holm, socialchef Holstebro Kommune

Jes Svenninggaard, Handicap- og psykiatrichef Favrskov Kommune

Lis Gedsø Smith, brobygger psykiatri Skanderborg Kommune

Henrik Nordentoft, Praksiskoordinator Psykiatrien

Jens Øland, Peer-medarbejder, AUH Psykiatrien