Alliancen er forankret politisk i KKR og i regionsrådet og drøftes mellem parterne i Kontaktudvalget (regionsrådsformanden og de 19 borgmestre).

Konkret er der nedsat en administrativ tværsektoriel styregruppe for alliancen om den nære psykiatri med repræsentanter fra alliancens fire parter.

Klyngerne har en central rolle ift. udvikling og afprøvning af nye løsninger med henblik på spredning til hele regionen. Endvidere udmøntning af samarbejdsaftaler, der indgås i regi af Sundhedsstyregruppen/ Sundhedskoordinationsudvalget.

Styregruppen for alliancen etablerer midlertidige tværsektorielle arbejdsgrupper efter behov til at løfte forskellige typer af tværgående opgaver som fx udarbejdelse af forslag til fælles aftaler, udvikling og afprøvning af løsningsforslag mv.

Organisering.