Der er nedsat en fælles tværsektoriel styregruppe for alliancen om den nære psykiatri med repræsentanter fra alliancens fire parter.

Styregruppen agerer inden for den politisk fastsatte ramme for alliancens prioriterede indsatsområder og har det overordnede ansvar for at sikre fremdrift og fælles retning i alliancen. Styregruppen følger løbende udviklingen og afprøvningen af alliancens forskellige initiativer og koordinerer på tværs.

Derudover har styregruppen ansvar for løbende dialog og kommunikation til både det politiske niveau og til alliancens parter om, hvad der sker i alliancen.

 

Styregruppens parter:

Leif Gjørtz Christensen, Formand for SIND i Midtjylland

Henrik Idriss Kise, Formand for PLO Midtjylland

Søren Liner Christensen, Direktør Herning Kommune

Lotte Henriksen, Socialchef Aarhus Kommune

Rasmus Byskov, Direktør Ikast-Brande Kommune, formand for Børne- og Kulturchefforeningen (BKF)

Knud Aarup, Formand for Røde Kors Aarhus

Anders Kjærulff, Koncerndirektør Region Midtjylland

Tina Ebler, Direktør Psykiatri og Social Region Midtjylland

Dorthe Klith, Kontorchef Sundhedsplanlægning Region Midtjylland