Styregruppen for Alliancen om den nære psykiatri har nedsat to alliancegrupper: