Alliancegruppen for mental sundhed hos børn og unge er sammensat tværfagligt og tværsektorielt fra alliancens fire parter (repræsentanter fra kommuner, region, PLO-Midtjylland samt bruger- og frivillige organisationer). Alliancegruppens opdrag er i første omgang at identificere kortsigtede og langsigtede løsninger for målgruppen med henblik på konkrete partnerskabsaftaler samt igangsættelse af prøvehandlinger.

Alliancegruppens arbejdsgrundlag.