På baggrund af fokusset på den nære psykiatri, er der nedsat en fælles tværsektoriel styregruppe for alliancen om den nære psykiatri med repræsentanter fra alliancens fire parter. Styregruppens opdrag var i første omgang at udarbejde udspil til en fælles vision for ”den nære psykiatri”, at identificere de største udfordringer samt identificere og afgrænse målgrupper, der omfattes af den nære psykiatri.

Efterfølgende har styregruppen nedsat to alliancegrupper, der skal arbejde med at identificere konkrete udfordringer og løsninger med kort og langt perspektiv. Styregruppen følger løbende alliancegruppernes arbejde.

 

Styregruppens parter:

Leif Gjørtz Christensen, Formand for SIND i Midtjylland

Lise Høyer, Formand for de praktiserende læger i Midtjylland (PLO)

Christian Boel, Koncerndirektør i Region Midtjylland

Tina Ebler, Direktør Psykiatri og Social i Region Midtjylland

Dorthe Klith, Kontorchef i Sundhedsplanlægning i Region Midtjylland

Anders Kjærulff, Direktør Silkeborg Kommune

Steinar Eggen Kristensen, Direktør Randers Kommune

Jørgen Andersen, Direktør Syddjurs Kommune

 

Kommissorium (afventer)