Der foreligger nu et udspil om den nære psykiatri, godkendt af Kontaktudvalget den 31. august 2018. 

Link til udspillet.