Innovation og samarbejde på tværs af fag og sektorgrænser

Vores sundhedsvæsen er under pres og det er blevet tydeligt, at vi er nødt til at gentænke måden, hvorpå vi leverer sundhedsydelser til borgerne. Innovation og samarbejde på tværs af fag og sektorgrænser er nøgleord, men kan også være en svær disciplin i praksis.

Så hvordan lykkes vi med at gentænke sundhedsydelser radikalt på tværs af grænser?

Hvad betyder det for ledere, medarbejdere og for organisationerne?

Kom og hør mere, når Task Force for Nære Sundhedstilbud og Sundhedsinnovation og Center for Offentlig Innovation inviterer til konference om innovation på tværs af fag og sektorgrænser.

Task Force for Nære Sundhedstilbud og Sundhedsinnovation har gennem de seneste 3 år igangsat og støttet en række store og mindre tværsektorielle innovationsprojekter på sundhedsområdet i Region Midtjylland. Målet har været at finde radikalt anderledes løsninger på de udfordringer, som kommuner og regioner står overfor på sundhedsområdet. På konferencen vil du blive præsenteret for de erfaringer og resultater, som flere af projekterne har høstet. Konferencen byder samtidigt på oplæg fra toneangivende forskere og videnspersoner på området. Konferencen byder også på muligheden for på udvalgte sessioner at dykke dybere ned i udfordringer, problemstillinger, potentialer, læring og løsninger i det konkrete arbejde med tværsektoriel innovation.

Målgruppe: Konferencen henvender sig til beslutningstagere, ledere og udviklingsmedarbejdere i kommuner, regioner, på hospitaler og i private virksomheder.

Pris for deltagelse: 500 kr.  - efter "først-til-mølle"-princippet.

Program for dagen kan ses her

Tilmelding:
Regions- og hospitalsansatte i Region Midt - klik her
Kommunalt ansatte og ansatte i øvrige regioner - klik her
Ansatte i den private sektor - klik her