Ledelse og Kvalitet - for et bedre sammenhængende sundhedsvæsen

Døgnseminar den 6.-7. oktober 2015

 

Med den nye sundhedsaftale 2015 – 2018 er der sat nye ambitiøse mål for det tværsektorielle sundhedssamarbejde i den midtjyske region. For at indfri disse mål, er der behov for et styrket og tættere samarbejde mellem hospitaler, alm. praksis og kommuner om borgernes sundhed. Et kardinalpunkt i dette samarbejde er udviklingen af fælles kvalitetsdagsorden for det tværsektorielle samarbejde.

På døgnseminariet den 6 – 7. oktober vil vi arbejde med kvalitet i det tværsektorielle. Seminariet vil bl.a. sætte fokus på kvalitetsarbejde og -forbedring som ledelsesredskab og en kulturforandring. Derudover vil der blive givet introduktion til et konkret metodisk værktøj - Triple Aim.

Programmet spænder vidt, og der vil komme indspark fra bl.a. toneangivende personer inden for kvalitets- og ledelsesområdet, Sundhedsministeriet og fodboldverdenen.

Som deltager introduceres man endvidere til et tværsektorielt kvalitetsnetværk, som kommunerne og regionen faciliterer sammen. Der vil blive informeret mere om dette på seminaret.

Målgruppe: Målgruppen for seminariet er mellemledere i kommunerne, kvalitets- og økonomi/planchefer på hospitalerne og praktiserende læger - alle der netop arbejder i krydsfeltet mellem drift og den strategiske ledelse.

Praktisk info: Seminariet afholdes den 6 – 7. oktober 2015 på Papirfabrikken i Silkeborg – fra 08.00 til 13.00 den efterfølgende dag. Der opkræves et deltagergebyr på 2500 kr., der dækker overnatning og forplejning.

Tilmelding for kommunalt ansatte kan ske her indtil den 4. september 2015.

Tilmelding for regionalt ansatte og almen praksis kan ske her indtil den 4. september 2015.

Program for seminariet kan ses her.

Har du spørgsmål til seminariet, er du velkommen til at kontakte Pia Wiborg Astrup på mail: pia.wiborg.astrup@rm.dk. eller Mads Venø Jessen, jmav@aarhus.dk.