Formål:
Forestil dig et sundhedsvæsen, som er på borgerens præmisser, hvor sundhed udvikles i det nære – tæt på borgeren – og hvor vi får mere lighed i sundhed.

Sundhedsaftalen 2015-2018 bygger på disse tre visioner for et fælles sundhedsvæsen. Aftalen har nu været gældende i halvandet år, og kommuner, region og praksissektoren er i fuld gang med at løfte aftalen til fælles handlinger og indsatser.

Så hvor langt er vi sammen nået?
Hvilke udfordringer står vi sammen overfor?
Og hvilke løsninger skal der til for at udvikle det nære og integrerede sundhedsvæsen?

Målgruppe: 
Konferencen henvender sig til regionale og kommunale politikere, ledere og medarbejdere samt repræsentanter fra praksissektoren, patientorganisationer og faglige organisationer.

Kom og hør mere, når Sundhedskoordinationsudvalget inviterer til konferencen:
Mere sundhed i det nære – på borgerens præmisser 

Tid:
Mandag den 10. oktober 2016, fra kl. 8.30-15.30

Lokation:
Herning Kongrescenter
Østergade 37, 7400 Herning

Pris:
Prisen pr. deltager er 500 kr.

Program:
Program for dagen.

Materiale fra dagen:

Plancher fra dagen

Hvilke ønsker har borgerne til det nære sammenhængende sundhedsvæsen?
v/Camilla Hersom, formand Danske Patienter

Hvordan kan man arbejde med at løfte befolkningens sundhedstilstand og mindske social ulighed i sundhed?
v/Annette Palle Andersen, programchef Region Sjælland

Social lighed i sundhed - hvad skal der til for at løfte det i Region Midtjylland?
v/Morten Grønbæk, direktør Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

Samspil mellem arbejdsmarked og sundhed - hvordan får vi mere af det?
v/Bent Greve, professor Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde Universitet

Session 1, Hensigtsmæssige indlæggelser - et tværsektorielt projekt i patientens spor (tværspor)
v/Horsensklyngen

Session 2, Callcenter i Hospitalsvisitationen
v/Midtklyngen

Session 3, Samskabelse mellem borger, region og kommune med afsæt i Akut Ambulant Team i psykiatrien i Vest

Session 4, Liv i Sundhed - Sundere vaner for psykisk sårbare

Session 5, Ka' 30 sekunder ændre ulighed i sundhed?
v/Vestklyngen

Session 6, Når hjemmet er ønsket om det sidste levested
v/Randersklyngen

Session 7, Hvordan knækker vi den sociale ulighed i sundhed?
v/Aarhusklyngen