Temadagen blev afholdt som opfølgning på evaluering af implementering af kommunal fase 2 hjerterehabilitering - Triple Aim rapport med resultater forventes offentliggjort marts 2018.

Tidspunkt: Den 24. april 2018 kl. 8.30 - 13.00.

Sted: BDO Lounge, Tingvej 2, 8800 Viborg.

Program: Se foreløbigt program her.

Målgruppe: 

  • Direktører, chefer, ledere og konsulenter i kommuner og regioner, som har interesse i at få en afrapportering på de opnåede resultater i forbindelse med fase 2 hjerterehabilitering i kommunerne.
  • Fagfolk/klinikere som har interesse dels i afrapporteringen (at se egne og andres resultater) dels i at få mulighed for at erfaringsudveksle med andre med samme opgaver.

Oplæg fra konferencen:

Herunder findes slides fra klyngeoplæggene omhandlende klyngernes erfaringer med hjerterehabilitering i kommunalt regi samt slides fra alle workshops på temadagen.

Hjerterehabilitering - Horsensklyngen

Hjerterehabilitering - Randersklyngen

Hjerterehabilitering - Vestklyngen

Hjerterehabilitering - Aarhusklyngen 

Hjerterehabilitering - Midtklyngen

Workshop 1 - Tests

Workshop 1 - Tests

Workshop 2 - Fra indtastning til indikator

Workshop 3 - Brugerinddragelse