Triple Aim Netværksdag

Kom og få inspiration til arbejdet med Triple Aim og kvalitetsforbedringer.

Netværksdagen holdes som opfølgning på sidste års Triple Aim seminar og vil omhandle:

  • Erfaringer med at udbrede Triple Aim i egen organisation i klyngerne?
    -  Hvad er lykkes? Hvor er det svært?
  • Hvordan overkommer vi barriererne? Næste skridt?
  • Spredning af de gode løsninger.

Målgruppe:
Arrangementet henvender sig til medlemmerne af de etablerede klynge Triple Aim netværk - dvs. ledere og medarbejdere, der arbejder med triple aim og kvalitetsforbedringer.

Tid:
Tirsdag den 15. november 2016, kl. 8.30 - 15.30.

Lokation:
BDO Lounge, Tingvej 2, 8800 Viborg

Pris:
Prisen pr. deltager er 800 kr.

Program:
Her kan du finde program for dagen.

Materiale fra dagen:
Endeligt program

Rammesætning - Triple Aim i Region Midtjylland
v/Jens Bejer Damgaard, regional formand for fællessekretariatet

Introduktion til dagen samt intro til gruppearbejdet
v/Jacob Høj Jørgensen, chefkonsulent, Delendorff

Triple Aim som rettesnor for udvikling og kvalitetsarbejde
v/udviklingsdirektør Göran Henriks, Qulturum Jönköping

Broen til bedre sundhed
v/lægefaglig konsulent Kristine Binzer, Region Sjælland

Spredningsmodellen
v/kvalitetschef Henrik Bendix, Hospitalsenheden Midt