Dagsorden og tillægsdagsorden til møde i Sundhedsstyregruppen 6. november 2019 er nu tilgængelig.

Der er desuden publiceret skriftlig orientering af 4. november 2019 til Sundhedsstyregruppen.