'Fase 2 hjerterehabiliering i kommunalt regi'
Overdragelsen af fase 2 hjerterehabilitering fra hospitalerne til kommunerne i Region Midtjylland er evalueret i en Triple Aim rapport, der opsummerer den kliniske og brugeroplevede kvalitet samt økonomien baseret på data fra 2017