Høringsversion af Forløbsprogrammet for KOL 2019 der den 18. marts 2019 sendt til høringsparterne. Alle interesserede har mulighed for at afgive høringssvar.
Læs mere her.