Høringsversion af Sundhedsaftalen 2019-2023 er den 4. januar 2019 sendt til høringsparterne. Alle interesserede har mulighed for at afgive høringssvar. Høringsfristen er den 1. marts 2019. Se mere her.