Sundhedskoordinationaudvalget udsendte 22. maj 2018 'Idé- og debatoplæg om den næste sundhedsaftale'. Udvalget har inviteret til bred politisk drøftelse af, hvad vi skal satse på i den næste sundhedsaftale.

Forside Idé- og debatoplæg om den næste sundhedsaftale