Sundhedskoordinationsudvalget har udarbejdet Midtvejsstatus samt prioriteret hvad, der skal arbejdes med i den sidste halvdel af sundhedsaftaleperioden.