Model og anbefalinger godkendt i Sundhedsstyregruppen 16. august 2018 kan ses i værktøjskassen.