Sundhedskoordinationsudvalget godkendte 30. april 2019 Sundhedsaftalen 2019-2023. Den sendes nu til godkendelse i regionsråd og byråd med henblik på ikrafttræden 1. juli 2019.