Sundhedsaftalen er godkendt i kommunerne og regionen.