Hvis du ønsker oplysninger om sundhedsaftalen 2019-2023, kan du kontakte Sundhedsaftalesekretariatet:

Sine Møller, KOSU-sekretariatet, ssim@aarhus.dk

Mads Venø Jessen, KOSU-sekretariatet, jmav@aarhus.dk

Linda Bonde Kirkegaard, KOSU-sekretariatet, libok@aarhus.dk

Jonna Holm Pedersen, KKR-sekretariatet, jhp@kl.dk

Helene Bech Rosenbrandt, Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland, helene.rosenbrandt@stab.rm.dk 

Trine Oksbjerg, Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland, trine.oksbjerg@stab.rm.dk