Arbejdsgruppen til løbende ajourføring af fælles afklaringskatalog om hjælpemidler og behandlingsredskaber  er et tværsektorielt samarbejdsforum med repræsentanter fra kommunerne, hospitalerne og Sundhedsplanlægning i Region Midtjylland.

Arbejdsgruppen har følgende opgaver:

  • Afklaring af lokale/regionale tvister vedr. tolkning af Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsnet    
  • Løbende udvikling og opdatering af Det vejledende afklaringskatalog på området for hjælpemidler og behandlingsredskaber (hent afklaringskataloget)
  • Håndtering af henvendelser fra klyngerne vedrørende spørgsmål om Afklaringskataloget
  • Følge udviklingen på området for hjælpemidler og behandlingsredskaber
  • Varetagelse af den overordnede opfølgning på sundhedsaftalen om behandlingsredskaber og hjælpemidler
  • Følge den decentrale implementering af sundhedsaftalen og Afklaringskataloget

Der er udarbejdet et vejledende digitalt afklaringskatalog på området for hjælpemidler og behandlingsredskaber, der fungerer som et opslagsværk for personale på hospitaler og i kommuner. Formålet med afklaringskataloget er at skabe klarhed om ansvarsdelingen mellem kommune og region i forbindelse med bestemte typer hjælpemidler og behandlingsredskaber.

Som udgangspunkt søges uenigheder om bevillingsansvaret om hjælpemidler og behandlingsredskaber løst lokalt mellem parterne med afsæt i Det Vejledende Afklaringskatalog. Hvis det imidlertid ikke er muligt at nå til enighed, henvises til bestemmelsen om initiativpligten i Afgrænsningskataloget, der fastslår, at hjælpemidlet/behandlingsredskabet udlånes af den sektor, som har kontakten til borgeren, så længe der er tvivl om udlånsansvaret. Herefter kan parterne rette henvendelse til Sundhedsplanlægning i Region Midtjylland med henblik på at få et vejledende svar fra undergruppen.

Arbejdsgruppen mødes ca. 1 gang i kvartalet og ad hoc ved presserende sager.

Arbejdsgruppen er nedsat som et fast arbejdsgruppe under Sundhedsstyregruppen.

Arbejdsgruppens sammensætning

Arbejdsgruppens medlemmer består af:

Der er delt formandskab mellem kommuner og region. Sundhedsplanlægning varetager sekretariatsfunktionen.

Kommissorium.

 

Kontakt til kommunerne: Se denne side.

Kontakt til hospitalerne:

Hospitalsenheden Vest: 7843 4050

Hospitalsenheden Randers: 7842 1983 / 7842 1984

Hospitalsenheden Horsens: 7842 7812

Hospitalsenheden Midt: 7844 3800

Aarhus Universitetshospital: 7846 2285

 

Referater fra møder i undergruppen:

5. marts 2021

Referat

 

30. november 2020

Referat

 

9. september 2020

Referat

 

28. februar 2020

Referat

 

13. september 2019

Referat

 

7. juni 2019

Referat

 

15. marts 2019

Referat

 

30. november 2018

Referat

 

3. september 2018

Referat

 

11. juni 2018

Referat

 

9. marts 2018

Referat

 

15. november 2017

Referat

 

12. juni 2017

Referat