Sundhedsaftalen er gældende for 4 år, og der kommer en ny i hver valgperiode.

Der samarbejdes om tværsektorielle forløb med afsæt i de naionale kvalitetsmål.

Vestklyngen består af Hospitalsenheden Vest, Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer Kommuner, praktiserende læger og praksiskonsulenter.

På disse sider tilgår du kommissoriumer, referater mm. fra møder i Vestklyngen på disse sider.

Organisationsdiagram Vestklyngen

Alle grupper har delt formandsskab.

 

Kontaktpersoner Hospitalsenheden Vest 

Konsulenter for det tværsektorielle samarbejde:

fra Kvalitet og Udvikling.