Sundhedsaftalen er gældende for 4 år, og der kommer en ny i hver valgperiode.

Der samarbejdes om tværsektorielle forløb med afsæt i de nationale kvalitetsmål.

Gødstrup-klyngen består af Regionshospitalet Gødstrup, Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer Kommuner, praktiserende læger og praksiskonsulenter.

På disse sider tilgår du kommissoriumer, referater mm. fra møder i Gødstrup-klyngen.

Organisationsdiagram Gødstrup-klyngen

Alle grupper har delt formandsskab.