Dokumenter-ikon.

Dagsordener er tilgængelige for mødekredsen i Prepare senest 14 dage før mødet. 

Referater er som udgangspunkt tilgængelig for mødekredsen i Prepare senest 14 dage efter mødet.

Øvrige kan tilgå dagsordner og referater her.

Kommissorium

Medlemmerne af Klyngestyregruppe Vest