Mødeplan 2018:

23. november

Referat, åben
Bilag 1, pkt. 2 
Bilag 1, pkt. 3 
Bilag 2, pkt. 3 
Bilag 1, pkt. 4 
Bilag 1, pkt. 5 
Bilag 1, pkt. 7 
Bilag 2, pkt. 7 
Bilag 3, pkt. 7 
Bilag 1, pkt. 9 
Bilag 1, pkt. 10 
Bilag 2, pkt. 10
Bilag 1, pkt. 11  

Referat, lukket

5. oktober

Mødet blev aflyst.

16. august

Referat 
Bilag 1, pkt. 3 
Bilag 2, pkt. 3   
Bilag pkt. 5   
Bilag pkt. 6   
Bilag 1, pkt. 7  
Bilag 2, pkt. 7 
Bilag pkt. 8 
Bilag pkt. 9 

Referat tillægsdagsorden
Bilag 1, pkt. 1
Bilag 2. pkt 1 

23. maj
Referat
Bilag pkt. 2
Bilag pkt. 4 
Bilag pkt. 6 
Bilag 1, pkt. 8 
Bilag 2, pkt. 8 
Bilag 1, pkt. 10 
Bilag 2, pkt. 10

15. marts
Referat - åben 
Bilag pkt. 3 
Bilag 1, pkt. 4 
Bilag 2, pkt. 4 
Bilag pkt. 5 
Bilag 1, pkt. 6 
Bilag 2, pkt. 6

31. januar 
Referat
Bilag pkt. 4 
Bilag pkt. 5 
Bilag 1, pkt. 6 
Bilag 2, pkt. 6 
Bilag 3, pkt. 6 
Bilag 1, pkt. 7 
Bilag 2, pkt. 7 
Bilag 1, pkt. 8 
Bilag 2, pkt. 8

 

 

Mødeplan 2017:

24. november 

Referat
Bilag 1, pkt. 3
Bilag 2, pkt. 3
Bilag 3, pkt. 3
Bilag 1, pkt. 4
Bilag 2, Pkt. 4
Bilag pkt. 5
Bilag pkt. 6

 

6. september
Referat
Bilag pkt. 3 
Bilag 1, pkt. 5 
Bilag 2, pkt. 5 
Bilag 3, pkt. 5 
Bilag 4, pkt. 5 
Bilag 5, pkt. 5 
Bilag 1, pkt. 6 
Bilag 2, pkt. 6 
Bilag 3, pkt. 6 
Bilag 4, pkt. 6 
Bilag pkt. 7 
Bilag 1, pkt. 8 
Bilag 2, pkt. 8 
Bilag pkt. 9 
Bilag 1, pkt. 10 
Bilag 2, pkt. 10 
Bilag 3, pkt. 10 
Bilag 4, pkt. 10 
Bilag 5, pkt. 10 
Bilag pkt. 11 
Referat tillægsdagsorden

 

19. maj
Referat
Bilag pkt. 3 
Bilag 1, pkt. 8 
Bilag 2, pkt. 8 
Bilag 3, pkt. 8 
Bilag pkt. 9 
Bilag pkt. 10 
Bilag 1, pkt. 11 
Bilag 2, pkt. 11 
Bilag 3, pkt. 11 
Bilag 4, pkt. 11 
Bilag 5, pkt. 11

 

16. januar

Referat
Bilag pkt. 5
Bilag 1, pkt. 6
Bilag 2, pkt. 6 
Oplæg - Følgeforskning
Bilag 3, pkt. 6 
Oplæg - Psykiatri og Social
Oplæg - National handlingsplan 
Oplæg - Regionale overvejelser
Bilag pkt. 8 
Bilag pkt. 9 
Bilag 1, pkt. 10 
Bilag 2, pkt. 10

 

 

Mødeplan 2016:

1. februar
Referat
Bilag

2. maj
Referat
Bilag
Opfølgning på sundhedspolitiske mål
Forslag til ny organisering 

1. september
Referat
Bilag
Tillægsdagsorden referat

3. november 
Referat
Bilag pkt 2, Arbejdsmarked og sundhed 
Bilag pkt 3, Samarbejdsaftale vedr. fælles hjælpeordninger 
Bilag pkt 3, Notat samarbejdsaftale 
Bilag pkt 3, Administrative bemærkninger fra kommuner til respirationsaftale 
Bilag pkt 4, Retningslinje for IV i kommunen - udkast 
Bilag pkt 4, Samarbejdsaftale for IV i kommunen - udkast 
Bilag pkt 5, Regionale overvejelser udgående funktioner 
Bilag pkt 7, Indsatser til børn og unge med overvægt 
Bilag pkt 8, Det rette tilbud til borgeren fra første kontakt - ansøgningsskema 
Bilag pkt 8, Tilrettet budget

 

Mødeplan 2015:

Møde 4. november 2015
Referat

Møde 17. august 2015
Referat

Punkt 1, bilag 1
Punkt 4, bilag 1
Punkt 4, bilag 2
Punkt 4, bilag 3
Punkt 7, bilag 1
Punkt 7, bilag 2
Punkt 8, bilag 1
Punkt 9, bilag 1
Punkt 9, bilag 2
Punkt 10, bilag 1

Møde 6. maj 2015
Referat

Debatoplæg om fremtidens nære sundhedsvæsen
Oplæg om sparekatalog
Oplæg om temadrøftelse om genoptræning og rehabilitering
Program for temamøde om psykiatri, den 29. juni 2015

Møde 6. februar 2015
Referat

Oplæg om akutfunktioner i det kommunale sundhedsvæsen
Oplæg om akutfunktioner i det regionale sundhedsvæsen
Oplæg om fremtidens nære sundhedsvæsen
Oplæg om regionale besparelser

Møde 24. november 2014
Referat

Møde 16. juni 2014
Referat

Møde 17. april 2014
Referat

Møde 17. marts 2014
Referat

Møde den 2. december 2013
Referat
Organinsering af sundhedssamarbejdet
Proces- og organisationsplan for 3. generation af sundhedsaftalen
Præsentation

Møde den 6. maj 2013
Referat 
Ramme og hensigtserklæring for samarbejde om sundhedsberedskab 
Afrapportering om sundhedsaftalen 2011-2014. Status 2013 
Oplæg: Inge Bank, sundheds- og omsorgschef, Silkeborg kommune, Udfordringer på medicinområdet  
Oplæg: Peter Stokvad, praksiskonsulent, Udfordringer på medicinområdet 
Oplæg: Pia Ehlers og Anne-Grete Ramlov, regionale lægemiddelkonsulenter, Udfordringer på medicinområdet 

Møde den 4. februar 2013
Referat 
Oplæg: Anders Kjærulff, direktør Holstebro kommune, Fælles kommunale mål for det nære sundhedsvæsen 
Oplæg: Speciallægepraksisplan for Region Midtjylland 
Oplæg: Jens Bejer Damgaard, kontorchef, Region Midtjylland, Data fra DAK-E 

Møde den 8. november 2012
Referat
Oplæg: Ole Thomsen, sundhedsdirektør, Region Midtjylland 
Oplæg: Jens Peter Hegelund, direktør, Silkeborg kommune 

Møde den 10. september 2012
Referat 
Oplæg: Finn Breinholt og Marie Hauge, CfK, Sygehusforbrug med særlig fokus på kommunal variation 
Oplæg: Christian Boel, Vicedirektør, Regions Midtjylland, Sundhedsberedskab i kommunerne.  
Oplæg: Kommunale budgetter 
Oplæg: Jens Bejer Damgaard, kontorchef, Region Midtjylland, Triple Aim i Region Midtjylland

Møde den 9. februar 2012
Referat 
Oplæg: Jesper Cetnie Rasmussen, Leder af arbejdsmarkedsfastholdelse, Skanderborg kommune 
Oplæg: Lone Donbæk Jensen, afd. læge, Arbejdsmedicinsk klinik, Aarhus Universitetshospital 
Ellen Pallesen, Socialoverlæge, Center for Beværeapparatlidelser, Regionshospitalet Silkeborg 

Møde den 10. november 2011
Referat
Bilag 1: Sundhedsfremme og forebyggelse. Oplæg fra Inge Wittrup 
Bilag 2: Sundhedsfremme og forebyggelse. Oplæg fra Pia Moldt
Bilag 3: Orientering om akut aftale

Bilag vedr. sundhedsaftale om den palliative indsats:
Kommissorium
Arbejdsgruppens medlemmer
Sundhedsfaglig del af aftalen
Bilag 1: Lovgivning
Bilag 2: Kommunernes tilbud til palliativ fysioterapi og palliativ ergoterapi - foreløbig oversigt
Bilag 3: Hospitalernes tilbud til palliativ fysioterapi og palliativ ergoterapi
Bilag 4: Oversigt over kompetencer
Bilag 5: Oversigt over samarbejde med frivillige organisationer
Bilag 6: Oversigt over antal nøglepersoner - foreløbig oversigt

Bilag vedr. sundhedsaftale om demens:
Kommissorium
Arbejdsgruppens medlemmer
Sundhedsfaglig del af aftalen
Bilag 1: Lovgivning
Bilag 2: Kommunale demenskonsulenter
Bilag 3: Oversigt over kompetencer
Bilag 4: Oversigt over samarbejde med frivillige organisationer - foreløbig oversigt

Møde den 8. september 2011
Referat
Bilag: Region Midtjyllands budget for 2012 
Bilag: prognose for den kommunale medfinansiering 
Bilag: kvalitet i overgangene. Oplæg fra Jens Rubak 
Bilag: kvalitet på praksisområdet 
Bilag: kvalitet i Region Midtjylland 
Bilag: kvalitet i kommunerne 
Bilag: omkostningsanalyse 
Bilag: optageområde 

Møde den 4. maj 2011

Referat
Bilag: udredning af det neurologiske område (pkt. 1.)
Bilag: ny overenskomst for almen praktiserende læger (pkt. 5.)Bilag: Praksisudvalget (pkt. 5.) 

Møde den 4. februar 2011
Referat
Bilag: omstillingplan (pkt. 1.)
Bilag: forslag til revideret kommissorium (pkt. 2.)

Møde den 3. november 2010
Referat
Bilag om sundhedsaftale vedr. familieambulatoriet (pkt. 3.)
Bilag - ramme for monitorering af forløbsprogrammerne (pkt. 4.)
Bilag - kommentarer til rammen for monitorering af forløbsprogrammerne (pkt. 4.)
Bilag - grundkursus i rehabiliteringsbegrebet (pkt. 6.)
Bilag - plan for afvikling af kurser om rehabiliteringsbegrebet (pkt. 6.)
Bilag - grundkursus i neuropædagogik (pkt. 6.)
Bilag - plan for afvikling af kurser i neuropædagogik (pkt. 6.)


Møde den 8. september 2010

Referat
Bilag om administrativ aftale om samarbejde ved opgaveoverdragelse mellem sektorer 
Bilag om dialoggrundlag
Bilag: Sundhedsfaglig aftale om samarbejde ved opgaveoverdragelse mellem sektorer. 
Bilag: Politisk aftale om samarbejde ved opgaveoverdragelse mellem sektorer
Bilag om status for implementering af forløbsprogrammer
Bilag om færdigbehandlede patienter
Bilag: Aftale om nære sundhedstilbud
Bilag til pkt. 7.

Oplæg på mødet:


Møde den 24. juni 2010
Referat

Møde den 22. april 2010
Referat

Møde 2. februar 2010
Referat

Møde 18.november 2009
Referat

Møde den 2. september 2009
Referat

Møde den 15. april 2009 
Referat
Bilag om afklaringskatalog på hjælpemiddelområdet
Bilag om brev til Ministeriet for Sundhed og forebyggelse
Bilag om udkast til samarbejdsaftale for MRSA
Bilag om notat vedr. finansiering af MRSA samarbejdsaftale
Bilag om forløbsprogram for muskel-skelet lidelser
Bilag om udmøntningsplan vedr. kroniske sygdomme
Oplæg ved Formandskabet for arbejdsgruppen vedr. afklaringskatalog på hjælpemiddelområdet (1) 
Oplæg ved Formandskabet for arbejdsgruppen vedr. afklaringskatalog på hjælpemiddelområdet (2) 
Oplæg ved Dorte Eastwood og Ulla Katrine Jensen, Herning Kommune   
Oplæg ved Jens Bejer Damgaard, Regionalt Sundhedssamarbejde  
Deltagerliste

Møde den 5. februar 2009
Referat
Bilag om somatisk genoptræning i Region Midtjylland
Bilag om de økonomiske konsekvenser ved implementering af forløbsprogrammerne
Bilag om forslag til administrationsgrundlag for samarbejdskonstruktionen "Folkesundhed i Midten"
Bilag om vejledende afklaringskatalog på hjælpemiddelområdet i Region Midtjylland 
Bilag om udskrivning af fødende i Region Midtjylland i forhold til nye retningslinjer
Bilag om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i Region Midtjylland
Bilag om indsatsområder i sundhedsaftalerne
Bilag om praksisplan for fysioterapi
Bilag om praksisplan på alm. læge området udsendes i høring
Bilag om Region Midtjyllands sundhedsplan 
Oplæg ved Susanne Reindahl Rasmussen, DSI
Oplæg ved Anita Fogh, Regionalt Sundhedssamarbejde
Oplæg ved Hans Peder Graversen, Kvalitet og Sundhedsdata
Deltagerliste

Møde den 2. oktober 2008
Referat
Oplæg ved embedslæge Anders Carlsen
Oplæg ved projektleder Susanne Reindahl Rasmussen
Oplæg ved Jens Bejer Damgaard
Forløbsprogrammer
Type 2 Diabetes - ved social- og sundhedsdirektør Jacob Steengaard Madsen
Hjertekar - ved fuldmægtig Helene Rosenbrandt
KOL
Deltagerliste

Møde den 26. juni 2008
Referat
Oplæg ved cheflæge Morten Noreng, Regionshospitalet Randers
Oplæg ved Anita Fogh
Oplæg ved Frede Dueholm Nørgaard
Deltagerliste

Møde den 17. april 2008
Referat
Oplæg Jens Bejer Damgaard - Sundhedsaftale
Deltagerliste

Møde den 7. februar 2008
Referat
Oplæg Henrik Larsen - Genoptræning
Oplæg Henrik Larsen - Økonomi
Notat Hjerneskadesamrådet
Deltagerliste

Møde den 31. oktober 2007
Referat
Deltagerliste

Møde den 22. august 2007
Referat
Deltagerliste

Møde den 16. maj 2007
Referat
Oplæg ved Leif Vestergaard Pedersen
Oplæg ved Ulla Kusk
Oplæg ved Henrik Larsen
Oplæg ved Mette Kjølby og Pia Moldt
Deltagerliste

Møde den 1. november 2006
Referat

Møde den 7. august 2006
Referat

Møde den 29. maj 2006
Referat