Den regionale forpligtigelse på tandområdet er reguleret i Sundhedsloven, Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 285 af 14. april 2006 om tandpleje, samt Sundhedsstyrelsens vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje af juni 2006.

Regionens forpligtigelser på tandområdet omfatter bl.a.:
  • En koordinerende forpligtigelse med at sikre sammenhængende tilbud om forebyggelse og behandling på tandplejeområdet
  • Ansvar for at stille de nødvendige behandlingspladser inden for specialtandpleje til rådighed for kommunerne – for mere information se punktet om regional specialtandpleje i menuen til venstre
  • Tilskudsordning i forbindelse med regionens forpligtigelse i forhold til strålebehandlede patienter, kemoterapipatienter og patienter med Sjögrens Syndrom – for mere information se punktet om regional specialtandpleje i menuen til venstre
  • Tilbyde børn og unge under 18 år med odontologiske lidelser, der ubehandlede medfører varige funktionsnedsættelse, et specialiseret tandplejetilbud – for nærmere detaljer se punktet om regionstandpleje i menuen til venstre
  • Etablering af vagtordninger i regionen til ydelse af fornøden tandlægehjælp uden for behandlingstid – for mere information se punktet om tandlægevagten i menuen til venstre

Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland fungerer som koordinationsudvalg på tandplejeområdet, og bliver således Tandkoordinationsudvalg, når der er tandsager på dagsordnen.

For nærmere detaljer om Region Midtjyllands organisering på tandområdet se under punkterne Teknisk-administrativt udvalg, regional specialtandpleje, regionstandpleje og tandlægevagten.