Aftale om kommunal forberedelsestid i forbindelse med udskrivelse af patienter mellem regionens hospitaler og kommunerne tyder på at være forældede.

Sundhedsaftalesekretariatet med formandskab har derfor indstillet, at der nedsættes en tværsektoriel midlertidig arbejdsgruppe, som får til opgave at se på hvordan den gode udskrivelse sikres – dette ved at afsøge behovet for aftaler mellem parterne i udskrivelsessituationen, hvis den kommunale forberedelsestid afskaffes, samt komme med forslag til aftale om den gode udskrivelse.

Kommissorium for gruppen findes her: Kommissorium

Gruppen er nedsat i juni 2019 og forventes at fremlægge et forslag til godkendelse på møde i Sundhedsstyregruppen november 2019.