Midtklyngen gennemfører prøvehandling i 2019. Resultaterne behandles i Sundhedsstyregruppen.