Kommissorier ved at blive godkendt af formandskabet for sundhedsaftalesekretariatet.

Startdato for gruppen er ikke fastlagt.