Sundhedsstyregruppen godkendte september 2017 en række principper for udgående og rådgivende funktioner samt anbefalinger til det videre arbejde. Herunder en anbefaling om, at afdække behovene for rådgivning på det geriatriske område samt at udarbejde en regional model for rådgivningstilbud til kommuner og almen praksis.

Modellen for geriatrisk rådgivning er godkendt i Sundhedsstyregruppen i august 2018, herunder at der nedsættes en arbejdsgruppe til at udarbejde et fælles koncept for kompetenceudvikling og vedligeholdelse af kompetencer i forhold til geriatri. Konceptet skal kunne anvendes tværfagligt på tværs af de fem klynger.

Kommissorium for arbejdsgruppen.

Koncept for kompetenceudvikling ift. geriatri, Anbefalinger fra tværsektoriel arbejdsgruppe nedsat af Sundhedsstyregruppen i Region Midtjylland er godkendt i Sundhedsstyregruppen 3. maj 2019.