Sundhedsstyregruppen godkendte på sit møde den 16. august 2018 model for rådgivning i forhold til geriatri.

Model for rådgivning

Kommissorium