Sundhedsstyregruppen godkendte på sit møde den 31. januar 2018 at nedsætte den midlertidige arbejdsgruppe "Arbejdsgruppe om rådgivning i forhold til geriatri".

Kommissorium.

Arbejdsgruppen afrapporterede til Sundhedsstyregruppen den 16. august 2018 og er herefter nedlagt.

Arbejdsgruppens produkt til Sundhedsstyregruppen er denne Model for rådgivning i forhold til ældresygdomme.

Der arbejdes med implementering af modellens anbefalinger i klyngerne og en arbejdsgruppe om 'Kompetenceudvikling geriatri'. Kommissorium herfor kommer snarest.