Kommissorium for arbejdsgruppen.

Illustration - principper for udgående og rådgivende funktioner.

Principper for udgående funktioner i Region Midtjylland og tilbud om telefonrådgivning fra hospitaler til almen praksis og kommuner.