Der er nedsat en midlertidig arbejdsgruppe, som skal beskrive, hvornår der skal udarbejdes genoptræningsplaner til borgere med psykisk sygdom. Arbejdsgruppen afrapporterer primo 2017.

 

Status:

Arbejdsgruppen har afleveret et dokument til Sundhedsaftalesekretariatet. Sundhedsaftalesekretariatet arbejder videre en arbejdsgruppens dokument.

 

Kommissorium

 

Medlemmer:

 

Referater:

Referat fra møde den 8. september 2016