Der er nedsat en midlertidig arbejdsgruppe, som skal beskrive rehabilitering på specialiseret niveau. Arbejdsgruppen afrapporterede i maj 2017. Se afrapporteringen her.

 

Kommissorium

 

Medlemmer:

 

Referater:

Referat 23. august 2016