Arbejdet med differentieringsmodel er i gang

Sundhedsaftalens vision om mere lighed i sundhed betyder, at hvis borgerne skal have samme udbytte af sundhedsvæsenets ydelser, er det nødvendigt at behandle borgerne forskelligt. Et centralt indsatsområde i sundhedsaftalen er derfor, at vi i højere grad differentierer den tværsektorielle indsats i de enkelte borgerforløb.

For at sætte gang i denne indsats er en tværsektoriel arbejdsgruppe ved at udarbejde et forslag til en difffenteringsmodel, som bl.a. skal indeholde et fælles sprog for differentiering. Et fælles sprog skal hjælpe os til, at vi på tværs af sektorer får en mere ensartet opfattelse af graden af behov og kompleksitet i forhold til den enkelte borger. Arbejdsgruppen skal i første omgang komme med et forslag til et fælles sprog herunder et forslag til rammerne for det videre arbejde. Arbejdsgruppen indstiller til Sundhedsstyregruppen, der på mødet 17. august 2015 tager stilling til det videre arbejde. 

Se kommissorium her.

Medlemmer

Formandskab

Ledelsen af fællessekretariatet for sundhedsaftalen:

 • Kontorchef Jens Bejer Damgaard, Region Midtjylland
 • Direktør Anders Kjærulff, Holstebro kommune

Arbejdsgruppe

Praksisrepræsentant

 • Praktiserende læge Svend Kier, koordinator PKO

Hospitalsrepræsentanter

 • Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk afdeling, AUH
 • Ledende overlæge Larry Kristiansen, Akutafdelingen, Hospitalsenhed Midt
 • Udviklingskonsulent Elisabeth Brix Westergaard, Social og Psykiatri 

Kommunale medlemmer

 • Centerleder Janne Jørgensen, Center for Psykiatri, Holstebro kommune
 • Sundhedschef Søs Fuglsang, Norddjurs kommune
 • Visitations- og myndighedschef Marianne Merring, Ikast-Brande kommune
 • Specialkonsulent Birthe Toft Knudsen, Silkeborg Kommune

Sekretariat

 • Specialkonsulent Mads Venø Jessen, KOSU
 • AC-fuldmægtig Helene Rosenbrandt, Region Midtjylland