Kommissorium godkendt i Sundhedsstyregruppen 16. august 2018.

Udpegning til arbejdsgruppe i gang, første møde forventes i oktober.