Sundhedsstyregruppen igangsat på møde 23. november 2018 en indsats med det formål at sikre, at flere ældre og flere kronikere vaccineres mod influenza i Region Midtjylland.

Arbejdet med at definere, hvad indsatsen skal bestå i, er forankret i en tværsektoriel arbejdsgruppe med deltagere fra kommuner, region og almen praksis.

Kommissorium

Link til materialet i værktøjskassen