Forløbsprogrammet revideres mhp. at indarbejde telemedicinsk hjemmemonitorering, det akutte forløb for borgere med KOL, den seneste overenskomst og opdateringer som følge af nationale kliniske retningslinjer.

Den gruppe, som udarbejdede seneste version af forløbsprogrammet, er udpeget til at forestå revideringen.

Se det gældende forløbsprogram.