Kommissorium godkendt i Sundhedsstyregruppen 16. august 2018.

Kommissorium og deltagerliste.