Arbejdsgruppe forankret i regi af Praksisplanudvalget.

Kommissorium og deltagerliste.