Formandskabet for sundhedsaftalesekretariatet har godkendt kommissorier. 

Kommissorium for voksengruppen

Kommissorium for børnegruppen

 

Voksengruppen mødes følgende dage:

 • 13. marts
 • 8. april
 • 16. maj
 • 11. juni

 

Deltagere i voksengruppen:

 • Morten Keller, oversygeplejerske, Kræftafdelingen, AUH (regional formand)
 • Lotte Skytte, Leder af sundhedshuset i Silkeborg, Silkeborg Kommune (kommunal formand)
 • Hanne Linnet, ledende overlæge, Onkologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest
 • Mikael Elsborg, afdelingsterapeut, Fysio- og Ergoterapien, Hospitalsenheden Horsens
 • Helle Skytte, oversygeplejerske, Mave-, Tarm- og Brystkirurgi, Hospitalsenheden Midt
 • Liselotte Rønde Batsberg, ledende terapeut, Fysio- og Ergoterapien, Regionshospitalet Randers
 • Vibeke Dahl, forløbskoordinator for kræft, Randers Kommune
 • Ulla Svendsen, chef for Sundhedscenter Vest, Ringkøbing-Skjern Kommune
 • Sofie Høj Knudsen, udviklingskonsulent, Aarhus Kommune
 • Bettina Ragna Olesen, områdekonsulent, Kræftens Bekæmpelse
 • Rikke Pilegaard Hansen, læge
 • Mads Venø Jessen, konsulent, KOSU-sekretariatet
 • Charlotte Jensen, fuldmægtig, Region Midtjylland

 

Deltagere i børnegruppen:

 • Jens Erik Veirum, konst. ledende overlæge, Børn og Unge, AUH (regional formand)
 • Birgitte Klug Albertsen, overlæge, Børn og Unge, AUH
 • Mads Venø Jessen, konsulent, KOSU-sekretariatet
 • Charlotte Jensen, fuldmægtig, Region Midtjylland