På denne side, kan du følge arbejdet i temagruppen vedr. børn og unge - somatik. 

 

Kommissorium

MedlemmerMøder 2016:

6. april

Referat

Rapport fra KORA