Økonomi er et af de ikke-obligatoriske områder, Region Midtjylland har valgt at fokusere på i forbindelse med sundhedsaftalerne. Fokus rettes blandt andet mod:

  • Pengestrømme mellem kommuner og region
  • Hvilke økonomidata kommuner og region har behov for i det løbende samarbejde – f.eks. prognoser, nøgletal m.v.
  • Hvordan dialog omkring økonomien i forbindelse med udviklingstiltag/samarbejdsprojekter på sundhedsområdet sikres

Temagruppen for økonomi og opfølgning arbejder med ovenstående temaer.

Process for politisk opfølgning 2016

Medlemmer af temagruppen vedrørende økonomi og opfølgning

Kommissorium


Møder i temagruppen vedrørende økonomi og opfølgning for 2016:

 

9. juni

Referat

Principper for sundhedsaftalen

Oplæg om hjerterehabilitering

Opfølgning på sundhedspolitiske mål

Driverdiagram hjerterehabilitering


2. marts

Referat


6. april - fællesmøde med Temagruppen for kvalitet
9. juni
22. september
1. december

Sekretariatsbetjening:
Pia Wiborg Astrup
78412204